Ve Vizovicích by mohl vzniknout nový park s amfiteátrem i ohništěm

Pondělí, 03 Září 2018 08:05 | Zdroj: Bc. Gabriela Netopilová Sluštíková, PR manažer města Vizovice | Značky Vizovice Bookmark and Share

Amfiteátr, víceúčelový altán, vodní prvky i odpočívadlo s ohništěm. To vše má nabídnout nové arboretum s parkovou úpravou, s jehož architektonickou studií se na svém zasedání seznámili zastupitelé města. Vyrůst by mělo v bezprostřední blízkosti základní školy na ulici Školní, sportovního areálu a školního hřiště.
„Ve městě je sice zámecký park, ale klasický park městského typu s udržovanou zelení a vodními prvky, kde si lidé mohou jen tak posedět na lavičkách nebo ve stavbách k tomu určených, procházet se po cestách mezi zelenými plochami s květinami, kde si mohou hrát děti, tady chybí. Navržené arboretum by mohlo jeho hlavní funkci plnit. Navíc městské parky mohou snižovat teplotu ve městě, což je neméně důležitý argument pro vybudování takového místa ve Vizovicích,“ uvedla místostarostka Vizovic Alena Hanáková.

Území, na kterém by víceúčelová zelená plocha měla vzniknout, má přibližně 0,8 hektaru a v minulost tam byly ovocné sady a zahrady. Letos na jaře tam radnice nechala vysadit 47 vzrostlých stromů, sedm ovocných stromů a 57 kusů okrasných keřů. Šlo o náhradní výsadbu za odstraněnou zeleň při stavbě silnice I/49 Vizovice – Lhotsko. Vznikl tak základ arboreta, které by mělo sloužit jako didaktická pomůcka při výuce a poznávání různých druhů dřevin především při výuce žáků místních i okolních škol nebo zájmových kroužků. Navíc území je dostatečně velké na to, aby sloužilo k širokému spektru rekreačního vyžití nejen pro školní mládež, ale také pro matky s dětmi a seniory.

V současné době je celý pozemek zatravněný. Nejcennější na něm je přirozený mokřad, který je součástí potoka, jenž kolem arboreta protéká. Architektonická studie počítá s částečným zadržením vody z potoka tak, aby mokřad měl dostatek vody a mohl poskytnout skvělé podmínky pro široké spektrum vlhkomilných rostlin.

V blízkosti vstupu do arboreta vyroste víceúčelový altán. Sloužit bude jako zázemí nejen pro žáky základní školy. Pergola s vyhlídkou zase nabídne místo pro odpočinek především seniorům. Odpočívadlo s ohništěm i venkovní amfiteátr umožní pořádání společenských akcí.

Základním materiálem pro stavbu chodníků bude přírodní kámen, jednotlivé stavby pak budou ze dřeva. Investice, tak jak s ní počítá navržená architektonická studie, přijde na 6,8 milionu korun.